De får Lunds miljöpris och miljöbragd 2022

Lunds miljöpris 2022 går till en förening som påvisat driv och engagemang för nya konsumtionsmönster och återbruk i Lund. Kommunens interna miljöutmärkelse delas mellan en hållbarhetsgrupp på en av Lunds gymnasieskolor, och teamet med ständig framåtanda för hållbara måltider och livsmedel i kommunens skolor och äldreboenden.

Årets miljöpris 

Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott har beslutat att Lunds miljöpris 2022 ska tilldelas den ideella föreningen Circle Centre. Priset delas ut i anslutning till kommunfullmäktige den 15e juni. 

Circle Centre driver ett sorts bibliotek, men i stället för böcker så går det att låna andra typer av föremål – allt från campingutrustning och cyklar till köksmaskiner, mindre möbler och verktyg. Biblioteket drivs genom en digital plattform och på plats i Stenkrossens lokaler.

Circle Centre möjliggör att fler i Lund kan låna eller hyra saker i stället för att köpa nytt. Initiativet visar att en hållbar livsstil inte behöver vara begränsande och tillsammans med andra lokala aktörer visar de att samarbete är vägen framåt. Circle Centre håller även i utbildningstillfällen, klädbytesdagar och är en mötesplats för medlemmar och andra intresserade. 

– Med över tusen utlåningar i ryggen och stort engagemang i frågan bidrar Circle Centre till att minska Lunds ekologiska fotavtryck. De visar prov på en lokal lösning på en global utmaning, säger Camilla Neptune (L), ordförande i kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott.

Årets miljöbragd

Årets interna utmärkelse, Miljöbragden 2022, delas mellan Måltidsservice och Katedralskolans hållbarhetsgrupp.

Måltidsservice är de som serverar mat på kommunens skolor och äldreboenden. Med sina nästan tvåhundra anställda arbetar de tillsammans för att nå högt satta mål inom hållbara måltider och livsmedel. Deras gemensamma insatser är betydelsefulla för Lunds miljöarbete – och de är en inspirationskälla långt utanför kommunens gränser. 

-Då livsmedel har en stor inverkan på klimat och miljö är Måltidsservice arbete för minskat matsvinn och minskad miljöpåverkan i skolornas och äldrevårdens bespisning viktigt att uppmuntra och uppmärksamma, säger Camilla Neptune (L) och fortsätter berätta om miljöbragdens andra mottagare:

-Katedralskolans hållbarhetsgrupp stärker och sprider miljöengagemang bland elever och personal. De har genom flera olika initiativ skapat en framåtanda och befäst miljöarbetet i skolan – något vi vill lyfta och uppmuntra andra att inspireras av.

Hållbarhetsgruppen på Katedralskolan arbetar med att stötta elevföreningar, UF-företag och gymnasiearbeten i hållbarhetsfrågor. Därtill samordnar de ämnesöverskridande samarbeten inom hållbar utveckling. Gruppen bidrar till flera målområden och har genom att inkludera och involvera hela skolan, dvs. elever, lärare, ledningsgrupp och stöd- och servicefunktioner, visat att miljöfrågor både är viktigt och ett arbete där alla kan bidra.

Total
0
Shares