De vinner Brunnshögs största tävling någonsin

Illustration av vinnande förslag för kvarteret A. Arkitektkontor: Wingårdhs Arkitekter, Unit Arkitekter och Sunnerö Arkitekter.

Två klimatneutrala storkvarter, med högkvalitativ arkitektur. Det är vad som väntar i Brunnshög efter att tekniska nämnden i Lund beslutade att Ikano Bostad och HSB tilldelas en kvartersbyggrätt vardera sedan de vunnit markanvisningstävlingen Patentkvarteren22. 

I början av året utlyste Lunds kommun Brunnshögs största markanvisningstävling någonsin: Patentkvarteren22. I potten låg två kvartersbyggrätter om totalt ca 22 500 kvm BTA. De två kvarteren ligger i anslutning till Västra Grönstråket samt Brunnshögstorget, där ICA Fastigheter precis påbörjat bygget av handelskvarteret Bona Terra och Serneke planerar ett 36 våningar högt blandat kvarter. 

På tisdagen beslöt tekniska nämnden i Lunds kommun att godkänna juryns förslag till vinnare i markanvisningstävlingen: Ikano Bostad tilldelas byggrätten A i anslutning till korsningen Odarslövsvägen och Patentgatan, HSB tilldelas i sin tur den norra byggrätten, B. 

Båda förslagen präglas av höga ambitioner om att förverkliga framtidens klimatneutrala byggande och innehåller blandade boendeformer, arbetsplatser och lokaler. Byggnaderna som Ikano Bostad planerar att uppföra har starkt fokus på återvunna material samt en varierad träarkitektur. HSB:s förslag innehåller bland annat en byggnad med jordfasad samt en skånsk version av Living Lab, där byggföretaget utforskar och testar framtidens boendemiljö.

-Det är glädjande med det stora intresset för Brunnshög. Vi tror på att tävla i hållbarhet och kvalitet framför pris i denna markanvisningstävling. Därför är vi glada att vi nu kan möta det marknaden efterfrågat, lite större sjok för arkitekter och byggare att jobba med i sina gestaltningar. Detta leder till att kunna göra en bättre helhet i de hus vi framöver kommer att få se, säger Fredrik Ljunghill (M), kommunalråd med samordningsansvar för byggfrågor i Lunds kommun. 

Totalt lämnades 36 förslag in – 19 för byggrätten A, 17 för B. Anbudsförfarandet bestod av två delar. Den första delen var av en intresseanmälan, där sex aktörer sedan bjöds in till del II. Här preciserade anbudslämnaren sitt förslag inom områdena arkitektur, klimatneutralitet, hur kvarteren blandas samt tre spetshållbarhetsåtgärder. I processen samarbetade byggaktören med minst tre arkitektkontor, varav ett blev ett så kallat ankararkitektkontor som tar helhetsansvaret för gestaltningen. 

-Genom byggandet av klimatneutrala och mixade områden i Patentkvarteren fortsätter Brunnshög resan mot att skapa en framtid att tro på. Extra glädjande är det att båda anbuden dessutom innehåller åtgärder som sänker trösklarna för fler att komma in på den ägda bostadsmarknaden i Lund, säger Eva Dalman, Projektchef för Brunnshögsprojektet, Lunds kommun. 

Lunds kommun äger i dag marken och genom markanvisning säljs den vidare till vinnande byggaktörer. Den totala köpeskillingen för de två byggrätterna blir ca 120 miljoner kronor.

Vinnare:

Byggrätt A – Ikano Bostad

Juryns motivering
Förslagets främsta styrka är åtgärderna för att förverkliga framtidens klimatneutrala byggande, med starkt fokus på cirkularitet och flexibilitet. Lägg därtill fina materialval, en träarkitektur med lekfull variation samt återvunna material – på såväl fasad som mark. 

Juryn ser fram emot att besöka ett boendemixat och hållbart kvarter där man med hjälp av kvartersoperatören Drevet skapar liv – på riktigt.

Arkitektkontor:
Wingårdhs Arkitekter (ankararkitekt)
Unit Arkitekter 
Sunnerö Arkitekter

Byggrätt B – HSB Produktion

Juryns motivering
Ett genomarbetat förslag som andas klimatneutralitet, hållbarhet i flera dimensioner och – framför allt – Brunnshög. Juryn anser att förslaget lyckats tolka den ”enhetliga oenhetligheten” väl och uppskattade särskilt hur man – med hjälp av arkitekturen – gestaltat den mjuka övergången mellan gata och park, som blir en signatur för hela kvarteret.

Juryn ser fram emot att i framtiden mötas upp vid Patentslingan för att uppleva en härproducerad fasad och samtidigt besöka Lunds nya arena för framtidens boendemiljö: Living Lab i Brunnshög.

Arkitektkontor:
Liljewall arkitekter (ankararkitekt)
Sweco
Utopia
Kamoma

Juryn:
Gunilla Kronvall, Arkitekt, Atelier 01 arkitektur
Johan Nilsson, Exploateringsingenjör, Lunds kommun
Lotta Strömgren Jönsson, Fristående rådgivare fastighetsutveckling och transaktioner, YCAP AB
Malin Sjögren, Stadsarkitekt, Lunds kommun
Oddvar Fiskesjö, Utvecklingsstrateg, Region Skåne
Ellinor Svahn, Planarkitekt, Lunds kommun (adjungerad)
Ib Rosvall, Samhällsplanerare & Kommunikatör, Lunds kommun (tävlingssekreterare)

Total
0
Shares