Ett nytt kvarter med handel och bostäder mitt i Lund

En tidig skiss på hur det nya kvarteret kan bli. Bild: FOJAB på uppdrag av Granitor.

Kvarteret Färgaren, i dagligt tal gamla Åhlénshuset, kan rivas och ge plats för moderna verksamhetslokaler och bostäder. Byggnadsnämnden har gett positivt planbesked och målet är en ny detaljplan inom tre år. 

Nu startar arbetet med att förnya kvarteret där det som brukar kallas gamla Åhléns-huset ligger. Byggnadsnämnden gav under torsdagen positivt planbesked och arbetet med att ta fram ett förslag till ny detaljplan inleds redan efter sommaren. 

Tanken från fastighetsägarens sida är att de nuvarande husen ska rivas och ersättas med nya. Det nya kvarteret ska kunna innehålla centrumverksamheter, till exempel butiker, kontor, restauranger, café, gym och spa på de tre nedersta våningarna. Över det blir det plats för bostäder och bostadsgårdar. 

Totalt kommer i så fall kvarteret att innehålla cirka 20 000 kvm BTA. Den nya bebyggelsen föreslås vara i huvudsak sex till sju våningar. För att få ner skalan och minska påverkan på de omgivande stadsrummen föreslås att byggnaderna utformas med mansardtak och indragna våningar sett från gatorna. 

Under många år har fastighetsägaren tillsammans med stadsbyggnadskontoret provat sig fram till en lösning som ger tillräckligt mycket yta, samtidigt som inte husen upplevs som för stora. 

– Det kommer att bli ett tätare kvarter vilket känns väldigt naturligt på den här platsen, men vi har ändå fått ned skalan på ett bra sätt. Det är ett fantastiskt läge som förtjänar ett vackrare hus och mer innehåll som lyfter stadslivet, säger Klas Svanberg (M), byggnadsnämndens ordförande. 

Kvarteret som det är idag är byggt i huvudsak under 1950- till 1970-talet, det är storskalig och med ett formspråk som bryter av ganska kraftigt från stadskärnan i övrigt. 

– De tidiga skisserna ger oss förhoppning om ett kvarter som bjuder in på ett fint sätt både stilmässigt och i funktion. Nu finns en möjlighet att fylla en plats i Lunds stadskärna som idag känns underutnyttjad, säger Hans Juhlin, Lunds stadsbyggnadsdirektör. 

I arbetet med en ny detaljplan kommer det i vanlig ordning hållas ett samråd, preliminärt någon gång under 2023.

Total
0
Shares