Klättervägg och quizrunda bland 394 medborgarförslag

En klättervägg i Södra Sandby är ett av 394 inkomna förslag i projektet medborgarbudget.

394 förslag har skickats in till kommunen om hur Vallkärratorn-Stångby, Södra Sandby, Dalby-Torna Hällestad, Veberöd och Genarp kan utvecklas. Genom projektet medborgarbudget har engagerade medborgare föreslagit att kommunen ska lägga pengar på allt ifrån klättervägg till digital quizrunda och bättre belysning.

– Ingen vet bättre vilka behov som finns i de olika kommundelarna än invånarna själva. Att det har kommit in många bra förslag ger goda förhoppningar om att detta sätt att arbeta kommer att fortsätta framöver, säger Inga-Kerstin Eriksson, kommunalråd med ansvar för de östra kommundelarna. 

Drygt 70 förslag har i dag valts ut av kommunstyrelsen att gå vidare i processen. 195 förslag bedöms inte uppfylla kraven eftersom de inte ryms i budget eller inte är kommunens ansvar. 45 förslag ryms inom åtgärder som redan är planerade eller genomförda. Några förslag som liknar varandra kan, om förslagsställarna godkänner det, slås ihop och bearbetas ytterligare innan de går vidare.

I slutet av maj kommer de utvalda förslagen att presenteras på lund.se. Därefter kommer medborgare som bor i respektive kommundelar att ha tio dagar på sig att rösta på de förslag för sitt område som de helst vill se förverkligade. De förslag som får flest röster kommer att tas upp för beslut av kommunstyrelsen i augusti.

– Det har varit spännande att läsa alla förslag. Engagemanget är så stort hos invånarna, säger Britt Steiner, utredningschef på kommunkontoret. 

I valet av vilka förslag som ska gå vidare har kommunen utgått ifrån följande kriterier:

  • Personen som lämnat förslag bor i, eller har någon koppling till, det aktuella området
  • Förslagen ska gälla satsningar eller åtgärder som förbättrar den fysiska miljön vid mötesplatser där människor kan träffas och umgås
  • Varje enskilt förslag eller åtgärd får som mest kosta 500 000 kronor att genomföra.
  • Förslaget ska vara till för en bred målgrupp
  • Förslaget måste gå att placera eller genomföra på en plats som kommunen har rådighet över, eller kan få rådighet över.

Flest inskickade förslag gäller åtgärder i Dalby/Torna Hällestad 116 stycken), följt av Södra Sandby (82), Veberöd (70), Genarp (66) och Vallkärratorn/Stångby (56).

Detta är medborgarbudget 

Medborgarbudget är ett demokrati- och pilotprojekt som bygger på att medborgare lämnar in förslag till utveckling, som sedan alla medborgare genom röstning kan välja vilka som ska genomföras.

Det är första gången medborgarbudget genomförs i Lunds kommun, vilket medför att kommunen i vissa delar måste frångå gängse arbetssätt. 

I höst ska projektet utvärderas. Därefter görs justeringar inför 2023 års process. 

På lund.se finns mer information om projektet

Total
0
Shares