Lund är Sveriges bästa studentstad 2022

Lund har utsetts till Sveriges bästa studentstad 2022. Det är studentum.se som i sin rankning utgår från nio parametrar som studenter menar har betydelse för val av studieort.

Lund placerar sig på topp tio inom undersökningens allra flesta områden. Inom tre områden utmärker sig Lund särskilt väl: studentlivet, utbudet av praktikplatser och utbudet av utbildningar på avancerad nivå. 

– Lunds nations- och studentliv jobbar stenhårt varje dag för att erbjuda Lundastudenterna den bästa studievardagen i Sverige. Lundalivet är något alldeles extra och det känns väldigt fint att det budskapet lyfts, säger Alexandra Gäddnäs, ordförande för Kuratorskollegiet i Lund.  
– Den bästa tiden i livet fås genom att studera i Lund, menar Oliver Särnehed, verksamhetschef för Akademiska föreningen. 

Att Lunds studentliv är en av de största dragningskrafterna för nya studenter kommer inte som någon överraskning. Lund har lång tradition som kunskapsstad och studenterna har satt sin prägel på staden i mer än 350 år. Studenterna har en självklar plats i stadsbilden. Ett exempel är stundande Lundakarnevalen i maj som engagerar 5 000 ideellt arbetande studenter. 

– Det är viktigt att vi är lyhörda och förstår vad morgondagens studenter söker i sitt val av studieort. Vi är måna om att ha en nära dialog med studenterna och universitetet för att ta till vara och utveckla det som är unikt för Lund, säger Jeanette Lunde, universitet- och studentsamordnare i Lund. 

En utmaning för Lund har varit att tillgodose bostäder för universitetets alla studenter. Idag är byggtakten hög. Flexibla och sociala boendeformer så som kompislägenheter och co-living blir allt vanligare. 

– Precis som studien visar, ser vi att det är många samspelande faktorer som bidrar till studentstadens attraktivitet. Det är viktigt att staden, universitet och studenterna kan arbeta målmedvetet tillsammans för att Lund ska fortsätta vara Sveriges främsta studentstad, säger Fredrik Ljunghill, (M) kommunalråd med ansvar för studentfrågor. 

Total
0
Shares