Lund utsedd av EU att bli klimatneutralt till 2030

I dag kom beskedet att Lund blir en av EU:s 100 klimatneutrala städer – och därmed en föregångare i EU:s arbete med att bli klimatneutralt. Lund kommer att stödjas, främjas och visas upp som ett exempel på hur man kan bli en klimatneutral stad. 

EU:s mål med initiativet är att uppnå 100 klimatneutrala och smarta städer till år 2030. De ska gå före och visa vägen för andra europeiska städer som ska kunna bli klimatneutrala till år 2050. EU vill att de utvalda städerna ska vara djärva och kreativa. 

– Jag är stolt över att Lund blir en av de 100 städer i EU som tillsammans ska visa vägen. Det är ett unikt tillfälle att lära och inspireras av varandra. Arbetet kommer att kräva engagemang från alla i Lund och att vi tänker innovativt för att ta täten i klimatomställningen globalt, säger kommunstyrelsens ordförande Philip Sandberg.

Lunds ambition att bli klimatneutralt till 2030 utgår från att alla i samhället måste vara med för att vi ska kunna göra de förändringar som krävs: företagare och forskare, politiker och tjänstepersoner, organisationer och invånare.

– Målet är satt, och vi vet att vi måste nå dit genom samarbete – men ännu är vägen till ett klimatneutralt Lund inte helt klarlagd. Under förra året tog vi fram en lista över lokala åtgärder som kan få Lund en bit på vägen. Vissa av åtgärderna är påbörjade, andra inte. Uppdraget och stödet från EU kommer att bli betydelsefullt för framtida initiativ kopplade till åtgärdslistan – och Lunds klimatarbete i stort, säger Jon Andersson, chef på hållbarhetsenheten, avdelningen hållbar tillväxt.

EU ämnar möjliggöra fortsatt satsning på innovation, forskning, spridning av kunskap, nya sätt att bygga på och nya sätt att samarbeta. Satsningarna kommer särskilt att beröra tre områden: stadsplanering, transport och energi – och kommer att innebära ökad samverkan regionalt, nationellt och internationellt.

Varför just städer?

Städer utgör 4 procent av EU:s landyta, men de är hem för 75 procent av EU-medborgarna. Dessutom förbrukar städerna över 65 procent av världens energi och står för mer än 70 procent av de globala koldioxidutsläppen. EU vill därför stödja städerna i att påskynda sin gröna och digitala omvandling. Samtidigt har städer, mindre samhällen och landsbygd ett ömsesidigt beroende; klimatomställningen och hållbarhetsarbetet måste innefatta alla.

Mer om EU-uppdraget 100 klimatneutrala och smarta städer

Målet för EU är att i projektet involvera lokala myndigheter, medborgare, företag, investerare samt regionala och nationella myndigheter. De 100 städerna kommer att bli innovationsknutpunkter. Satsningen har en koppling till det svenska arbetet med klimatkontrakt för städer, Lund är involverat genom det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities sedan 2019.

Total
0
Shares