Nya konstupplevelser på Lund C

Svartsjukans ängel, Tova Berglund (2021) är ett av verken som snart finns att se på Lunds Centralstation.

Projektet LundART fortsätter sin verksamhet på Lunds Centralstation och presenterar nu ytterligare en konstnär. Tova Berglund visar fem nya verk under våren och sommaren 2022. 

Berglund intresserar sig för de fundamentala känslorna som sorg, svartsjuka och kärlek i sitt konstnärskap. Hennes många teckningar och skulpturer, med nallen som återkommande motiv, kan ses som självporträtt samtidigt som det berör många människor direkt eller indirekt. I hennes verk finns ett mod att tala om det svåra och om utsatthet men också om vikten av vänskap och att våga känna tillit. Under perioden april till oktober visas fem uppförstorade teckningar ursprungligen utförda i torr- och oljepastell, akvarell, akryl och kol.

Tovas konst stryker inte medhårs. Bilderna kan uppfattas som gulliga vid första anblicken, men tittar en närmare väcker de också många andra känslor. Därför passar de oerhört bra på en plats som många passerar många gånger. Det här är verk som kommer att växa vid varje betraktelse, och där ditt humör för dagen avgör vad du kommer att se i bilderna säger Mårthen Mirza, Kulturchef.

LundART skapar möjligheter att erbjuda medborgarna nya intressanta tankespår och upplevelser i några av stadens mellanrum och passager via tillfälliga konstgestaltningar. 

Genom historien har det varit vanligt att smycka staden med offentlig konst, muralmålningar, skulpturer och reklam. Vi tar tillvara på den traditionen och återupplivar den med konst i den urbana miljön. Tunnelbanestationerna i Stockholm är ett exempel på hur offentlig konst kan användas för att göra en otrygg miljö under mark mer trivsam. I väntan på upprustningen av Lunds centralstation är det bra att vi kan försköna platsen, säger Inger Tolsved Rosenkvist (L), ordförande i Servicenämnden.

Invigning torsdag 28 april, kl 12:30

Tova Berglunds verk installeras den 21 och 22 april. Torsdagen den 28 april klockan 12.30 välkomnar vi Lundabor och press till invigning i närvaro av konstnären. Invigningen sker på Bangatan 1, framför stationshuset i nära anslutning till gångtunneln. Projektet på Lunds Centralstation genomförs i samarbete med Trafikverket.

FAKTA LundART 

LundART drivs och förvaltas av Lunds konsthall, men genomförs i samråd och i samverkan mellan kommunens förvaltningar. Styrgruppen består av representanter från serviceförvaltningen, tekniska förvaltningen, stadsbyggnadskontoret och kultur- och fritidsförvaltningen. Expertgruppen består av representanter från Lunds konsthall, Skissernas museum och Lunds universitet. LundART etablerade år 2021 med syfte att realisera tre nya konstverk i centrala Lund. 

FAKTA Tova Berglund 

Tova Berglund (född 1986) är baserad och verksam i Stockholm. Berglund har en kandidatexamen från Konstfack Keramik och glas, 2017. Berglunds konstnärliga arbete tar sig uttryck i såväl teckning som skulpturala verk i textil, gips och trä. Återkommande motiv kretsar kring existentiella frågor om trygghet och otrygghet utifrån barnets perspektiv.

Total
0
Shares