Nytt avtal för färdtjänsten i Lund

Färdtjänstfordon från Telepass i Lunds kommun

Lunds kommun har tecknat 4-årigt avtal med Telepass AB som sedan oktober 2021 kör färdtjänsten i Lund på ett direktupphandlat ettårigt avtal. Det nya avtalet löper från 1 oktober 2022 till 30 september 2026.

– Det är en milstolpe som vi har vi kämpat för i flera år och det känns extra bra att vi får en stabil verksamhet nu när resandet tar fart efter pandemin, säger Per Tranström, nöjd färdtjänstchef i Lunds kommun.

Förvaltningsrätten har gett klartecken för Lunds kommun att teckna avtal i den upphandling som inleddes 2020 och som ledde till att Telepass AB, med DRT Solutions AB som underleverantör, tilldelades uppdraget våren 2021. Upphandlingen överklagades, och i väntan på ett avgörande direktupphandlades ett ettårigt avtal med samma företag.

Kvalitetskraven i upphandlingen från 2020 skiljer sig något från tidigare upphandlingar. Resultatet syns i de rikstäckande kundundersökningar som genomförs kontinuerligt och där nöjdheten bland färdtjänstresenärerna i Lund ökat betydligt sedan hösten 2021. Lunds färdtjänst ligger nu på fjärde plats bland de 23 regioner och kommuner som ingår i jämförelsen, främst på grund av hög punktlighet och bra betyg för förarnas bemötande. Källa: Ipsos Barometer för anropsstyrd trafik (ANBARO).

– Servicen är definitivt bättre och det har blivit tryggare för resenärerna, men också för anhöriga och personal som kommer i kontakt med färdtjänsten, säger Jan Annerstedt (FNL), ordförande i tekniska nämnden. Han poängterar också att det nya avtalet innebär fler hållbara resor:

Under det första året ska 25% av resorna göras med elfordon, därefter 50%. Långa leveranstider på nya fordon kan påverka tidplanen, men miljöpåverkan är fortsatt låg eftersom Telepass redan idag använder nya fordon som drivs av biogas.

Enligt färdtjänstchef Per Tranström finns det fortfarande detaljer som kan förbättras och problem kan uppstå i enskilda fall. Det pågår även en översyn av regelverket tillsammans med kommunens brukarråd för att skapa rätt förväntningar på färdtjänstverksamheten. Grunden i det nya avtalet är nära och täta kontakter med alla involverade:

– Vi har ett gott samarbete och alla försöker ständigt bli bättre. Till hösten kommer vi till exempel inleda utvecklingsarbete för att erbjuda kunderna autogiro, något som många efterfrågar, säger Per Tranström.

Total
0
Shares