Stort överskott för Lunds kommun under 2021

Nu är Lunds kommuns ekonomiska resultat för år 2021 klart. Det visar ett överskott på 598 miljoner kronor. 

Ovanligt stora statsbidrag, verksamheter som haft lägre omkostnader på grund av pandemin och ökade skatteintäkter är några av förklaringarna.

– Vi behöver även framöver vara beredda på stora svängningar i ekonomin. Därför är det positivt att vi i Lund byggt upp reserver att använda för tuffare tider och för att dämpa den ekonomiska oro och turbulens som pandemin skapat, säger Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Lunds kommun.

Bakom resultatet finns förklaringar som bättre skatteintäkter än förväntat, stora statsbidrag och att Lunds kommuns besparingar i form av pensionsplaceringar har ökat. Dessutom har verksamheterna i kommunens nämnder gått med 214 miljoner kronor i överskott. 

– Under 2021 gjordes investeringar på 844 miljoner kronor, vilket kunnat finansieras med egna medel. Låneskulden har därför inte ökat och i förlängningen innebär det att vi undviker räntekostnader som annars skulle tillkommit. Det betyder också att vi har god beredskap att hantera den försämrade konjunkturen som många räknar med ska komma efter pandemin, säger Henrik Weimarsson, ekonomidirektör i Lunds kommun. 

I och med en lägre skuldutveckling än planerat och att Lunds kommuns egna kapital har förstärkts, finns nu goda förutsättningar för en balanserad ekonomi även framöver.

Total
0
Shares